PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop Profile ‘de Fietsspecialist’ informatie verzamelt over bezoekers van deze website en de wijze waarop deze informatie gebruikt wordt.

Privacyverklaring

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering

Het is voor de beheerder van Profiledefietsspecialist.nl niet mogelijk om de door derde partijen verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Het is echter wel mogelijk om je account binnen Profiledefietsspecialist.nl dan wel te verwijderen en/of aan te passen. Indien je hier belang bij heeft kun je contact opnemen met info@profiledefietsspecialist.nl

Toelichting Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

De WBP geeft een aantal kaders voor het gebruik van persoonsgegevens. Indien er gegevens vastgelegd worden die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon, dan is de WBP van toepassing. Vastleggen van persoonsgegevens van consumenten mag, mits de consument daarover is geïnformeerd. Informeren houdt in: identiteit, doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld database marketing) en de consument wijzen op zijn recht van verzet, inzage en correctie.

Een consument is geïnformeerd als hij actief in geïnformeerd, bijvoorbeeld via een Privacy Statement. De consument kan dit aangeven via bijvoorbeeld het aanvinken van een vinkbox op een webformulier. Een consument is ook geïnformeerd als hij geadresseerd is aangeschreven, ongeacht of hij heeft gerespondeerd.

Voor het gebruik van e-mail adressen/SMS geldt de hoofdregel van voorafgaande toestemming, ook wel ‘opt-in’ genoemd. Dit is de zogenaamde ‘ondubbelzinnige toestemming’ en betekent specifieke en geïnformeerde toestemming van de consument. Is er sprake van een bestaande klantrelatie, dan is gebruik van emailadressen voor het toezenden van informatie aan de eigen consumenten over eigen gelijksoortige producten of diensten ook toegestaan (de ‘soft opt-in’).

Als eenmaal aan de informatieplicht is voldaan, mogen consumentengegevens onbeperkt worden verrijkt met gegevens uit andere bronnen, mits:

 • Deze overeenkomstig het doel zijn waarvoor die gegevens in eerste instantie werden vastgelegd;
 • Er geen sprake is van bovenmatig vastleggen van gegevens;
 • De andere bronnen ook hebben voldaan aan de informatieverplichting (indien het gegevens betreft die vallen onder WBP)

Cookiebeleid

Op Profiledefietsspecialist.nl gebruiken we:

 • Functionele cookies.
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Profiledefietsspecialist.nl gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en contact op te kunnen nemen over het verloop van bestellingen en reserveringen.
 • Analytics cookies. 
  Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
 • Advertising cookies 
  Om u relevante advertenties te kunnen vertonen, wordt een cookie van Google geplaatst. Deze cookie houdt surfgedrag bij.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op je computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door Profiledefietsspecialist.nl gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat je de Profile ‘de Fietsspecialist’ website verlaat.

Google Analytics

Om de website van Profiledefietsspecialist.nl voortdurend te verbeteren wordt via Profiledefietsspecialist.nl een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Profiledefietsspecialist.nl gebruikt deze dienst om gegevens bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Profiledefietsspecialist.nl heeft hier geen invloed op. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor Google Analytics het volgende privacy beleid.

Indien je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, dan kan dit via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site die zij voor jou maken. Hoewel wij je keuze voor privacy respecteren willen we u toch vragen dit in jouw besluit zorgvuldig mee te laten wegen.

Social Media

Profiledefietsspecialist.nl maakt gebruik van Social Media knoppen om de website te kunnen laten waarderen door bezoekers. De verschillende Social Media knoppen maken gebruik van cookies zodat het gebruik van de knoppen geregistreerd en gerapporteerd kunnen worden.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 m.b.t. de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen de cookies die door Profiledefietsspecialist.nl gebruikt worden niet onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is. Daarom bieden wij je de mogelijkheid om het cookiebeleid toe te staan of te weigeren.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals embedded presentaties van SlideShare of Share knoppen van Facebook, Twitter en YouTube, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Profiledefietsspecialist.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

Meer informatie over cookies?